Indien er problemen in uw mond worden geconstateerd, bespreekt de tandarts met u of extra behandeling nodig is. Ook vertelt de tandarts u over:

  • de te verwachten resultaten
  • de risico´s van een behandeling
  • het aantal behandelingen
  • de duur (en eventueel de kosten) van de behandelingen

Informatie over behandelingen kunt u nalezen in de informatie op de website: www.allesoverhetgebit.nl.

Kleine ingrepen bespreken we direct met u en de behandeling volgt, indien nodig, op relatief korte termijn. U kunt daarbij denken aan een eenvoudige gebitsreiniging of het maken van een vulling. Bij uitgebreide behandelingen informeren wij u over de kosten. Desgewenst kan de begroting van de kosten schriftelijk worden vastgelegd. Wij doen dit in elk geval altijd voor behandelingen vanaf € 250,00. Na uw instemming voeren we de afgesproken behandeling uit. Dat kan over het algemeen binnen 8 weken.

Als bijzondere behandelingen nodig zijn, dan hoeft u niet zelf op zoek te gaan. Wij proberen zo veel mogelijk gespecialiseerde behandelingen in onze praktijk uit te laten voeren door tandarts-specialisten die daarvoor special naar ons toe komen.
De tandarts zal u indien nodig verwijzen naar zijn collega´s voor onder meer kaakchirurgie of gnathologie.

Patiëntendossier

De informatie over uw mondgezondheid en de historie van de behandelingen slaan wij op in uw dossier in onze computer. Uiteraard is dit systeem goed beveiligd. Wij bewaren de gegevens minstens 15 jaar. Op uw schriftelijke (email)verzoek kunnen we uw gegevens ook doorzenden naar een andere behandelaar.

Preventie

Een gezonde mond en een mooi gebit beginnen bij preventie. U kent vast het gezegde ‘voorkomen is beter dan genezen’. Dat geldt ook voor uw mond. Enkele belangrijke aspecten zijn: op de juiste manier poetsen, flossen, stokeren of ragen en regelmatige controle van uw gebit door onze mondzorgverleners. Wij sturen u bericht als het weer tijd is voor uw periodieke controle. Op www.allesoverhetgebit.nl vindt u veel praktische informatie over preventie.

Soorten behandelingen

Kunnen wij u helpen?

Neem contact op